fbpx

Jak wygląda takie badanie?

Analiza BIA (Body Impedance Analysis) czyli bio-impedancji ciała to metoda, która wykorzystywana jest do oceny kompozycji organizmu. Pomiar polega na ustaleniu tempa przepływu prądu o bardzo niskim i nieszkodliwym natężeniu przez poszczególne tkanki organizmu w fazie wodnej i tłuszczowej organizmu.

Co możemy określić w trakcie analizy BIA?

  • wagę ciała,
  • zawartość tkanki mięśniowej,
  • zawartość tkanki tłuszczowej,
  • nawodnienie organizmu,
  • wiek metaboliczny,
  • zapotrzebowanie energetyczne.

Dzięki przeprowadzonemu wywiadowi oraz na podstawie wyników pomiaru składu ciała będę mogła wstępnie ustalić zalecenia żywieniowe i zmobilizować Cię do pracy nad sobą. Program żywieniowy otrzymasz na drugiej wizycie.
Podczas trzeciej wizyty zweryfikujemy przygotowany przeze mnie program. Opowiesz mi, czy w zaproponowanej diecie wszystko Ci odpowiada, wyeliminujemy ewentualne „problematyczne” produkty, w razie potrzeby zweryfikujemy ilości spożywanych pokarmów. Dokonam też powtórnej analizy składu ciała.